PRINT gwarantuje niezawodność produktów przez cały okres ich eksploatacji, tj. do momentu wyczerpania ładunku barwiącego. W razie awarii naszego produktu w czasie eksploatacji, niezwłocznie wymienimy go na nowy, sprawny.

Stosowanie produktów PRINT nie narusza gwarancji prawnych producenta drukarki.

Producent zapewnia naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu PRINT.